SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

स्टीम र रोटरी रिटोर्ट

  • स्टीम र रोटरी रिटोर्ट

    स्टीम र रोटरी रिटोर्ट

    स्टीम र रोटरी रिटोर्ट भनेको प्याकेजमा सामग्री प्रवाह गर्न घुमाउने शरीरको परिक्रमा प्रयोग गर्नु हो।यो प्रक्रियामा भित्री छ कि सबै हावालाई भापको साथ पोतमा बाढी गरेर र हावालाई भेन्ट भल्भबाट बाहिर निस्कने अनुमति दिई रिटोर्टबाट बाहिर निकालिन्छ। यस प्रक्रियाको नसबंदी चरणहरूमा हावालाई प्रवेश गर्न अनुमति नदिने भएकाले त्यहाँ कुनै अत्यधिक दबाब हुँदैन। कुनै पनि समय कुनै पनि नसबंदी चरणको समयमा पोत।यद्यपि, कन्टेनर विरूपण रोक्नको लागि चिसो चरणहरूमा हावा-अधिक दबाव लागू हुन सक्छ।