SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

पायलट रिटर्ट

  • Pilot Retort

    पायलट रिटर्ट

    पायलट रिटोर्ट एक बहु-कार्यात्मक परीक्षण नसबंदी रिटोर्ट हो, जसले स्प्रे (वाटर स्प्रे, क्यास्केड, साइड स्प्रे), पानी डुबाउने, स्टीम, घुमाउने, आदि जस्ता नसबंदी विधिहरू महसुस गर्न सक्छ। यसमा उपयुक्त हुनको लागि बहुविध नसबंदी विधिहरूको संयोजन पनि हुन सक्छ। खाद्य उत्पादकहरूको नयाँ उत्पादन विकास प्रयोगशालाहरूको लागि, नयाँ उत्पादनहरूको लागि नसबंदी प्रक्रियाहरू तयार गर्ने, FO मूल्य मापन गर्ने, र वास्तविक उत्पादनमा नसबंदी वातावरणको अनुकरण गर्ने।