SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

Retort ट्रे आधार

  • Retort ट्रे आधार

    Retort ट्रे आधार

    ट्रे तल्लो आधारले ट्रे र ट्रली बीचमा बोक्न भूमिका खेल्छ, र रिटोर्ट लोड गर्दा ट्रे स्ट्याकको साथ रिटोर्टमा लोड गरिनेछ।